DIFUSIÓN CULTURAL
 
 
exposicións Deseño e produción de exposicións temporais, permanentes e itinerantes.
     
  visitas guiadas Deseño e elaboración de programas de visitas guiadas.
     
  audiovisuais Deseño e elaboración de audiovisuais para exposicións, CD´s divulgativos,
videos para as Letras Galegas, etc.
     
  publicacións Deseño e desenvolvemento de contidos de alta calidade para calquera tipo
de publicación impresa de natureza cultural, turística, etc.
     
  comunicación Realizamos plans de comunicación globais, desde a concepción da idea
ata a produción dos soportes. Deseñamos, desenvolvemos e implementamos
a imaxe corporativa da súa empresa, desde a creatividade á produción.
     
  produción de espéctaculos Xestionamos os recursos humanos e técnicos necesarios para o funcionamento
óptimo das actividades culturais: música tradicional, actual e de vangarda.
     
     
     
 
 
voltar