SENTIMENTALISMO
Asociación Contra o Acoso

SENTIMENTALISMO, como gran Movemento artístico, filósofico e espiritual, combate o acoso en todas as súas formas: escolar (bullying), físico (stalking), laboral (mobbing), veciñal (blocking), psicolóxico, sexual, ciberacoso (cyberbullying) e axúdalle ás persoas acosadas a plantarlle cara e facerlle fronte aos acosadores.

contacto
voltar