SENTIMENTALISMO
Antoloxía Xeral

Cubre cos teus datos a Ficha de Autora_Autor
Envía os poemas (en calquera idioma da Península Ibérica) a editorialbubela@hotmail.com
Se os teus textos son seleccionados polo Consello Editorial aparecerán publicados en libro, na Antoloxía Xeral.
Non se mantén correspondencia con autoras e autores.

DESCARGAR FICHA