SENTIMENTALISMO
Clube Social Cultural

Poden participar no Clube Social Cultural as persoas pertencentes ás organizacións do SENTIMENTALISMO ou inscritas nalgunha das Actividades.

SORTEOS
Participan as persoas pertencentes ás organizacións do SENTIMENTALISMO co pago das cotas actualizado e as persoas inscritas en calquera das Actividades.

voltar