SENTIMENTALISMO
GRUPO CULTURAL
(Asociación sen ánimo de lucro)

De acordo coa teoría filosófica de transformación persoal e solidariedade social, que promove o SENTIMENTALISMO, acordamos lanzar a campaña SOLIDARIEDADE SOCIAL, coa finalidade de encontrarmos persoas interesadas nos nosos proxectos:

HUMILDADE
CAPACIDADE AUTOCRÍTICA E CRÍTICA
RESPONSABILIDADE PERSOAL
DIGNIDADE
AXUDA A PERSOAS NECESITADAS

Activo a partir de xaneiro 2023