Establecer relacións
respectuosas
entre os
seres do Universo.

SENTIMENTALISMO