SENTIMENTALISMO

IDEOLOXÍA

Ideoloxía democrática.
A nosa pedra fundamental é o respecto. Por un mesmo e polos demais.
Defendemos, democraticamente, o respecto e a liberdade.

As actividades diríxense, con independencia (con total independencia) das opinións (políticas, sociais, relixiosas, etc.) dos nosos adherentes, á mellora das persoas. A unha vida máis consciente e mellor.

Somos un Camiño de Coñecemento, unha Aprendizaxe consciente, cada participante aprende, asimila e utiliza aquilo que lle interesa.