SENTIMENTALISMO
GRUPO CULTURAL
(Asociación sen ánimo de lucro)

De acordo coa teoría filosófica de transformación persoal e solidariedade social, que promove o SENTIMENTALISMO, acordamos lanzar a campaña COMPOSTELA GRANDE, a prol da unión dos concellos de Ames, Santiago e Teo.

¡Máis financiación!
¡Mellores servizos!
Aos partidos non lles interesa,
á cidadanía si!

Activo a partir de xaneiro 2023