SENTIMENTALISMO
GRUPO CULTURAL
(Asociación sen ánimo de lucro)

De acordo coa teoría filosófica de transformación persoal e solidariedade social, que promove o SENTIMENTALISMO, acordamos lanzar a campaña CLUBE DE ELITE, coa finalidade de encontrarmos persoas interesadas nos nosos proxectos:

FORMACIÓN
TRANSFORMACIÓN
ELEVACIÓN
TRIUNFO PERSOAL

Activo a partir de xaneiro 2023